Viettel Telecom

0 reviewers Write a review
$2,17 $2,17 0,00%

tên sản phẩm Viettel Telecom
xuất xứ việt nam
đặc điểm cước viễn thông
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Công ty Mô tả Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội
Date: 31/10/2019 | 06:20 Quantity in stock: 100
Color:
Quantity:
Size:
Size Chart

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Công ty

Mô tả

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội

Scroll