Viettel Telecom

 (5)
1 reviewers Write a review
$2,17 $2,17 0,00%

tên sản phẩm cước viễn thông
xuất xứ Viettel Telecom
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội
Date: 21/08/2019 | 07:40 Quantity in stock: 100
Color:
Quantity:
Size:
Size Chart

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Công ty

Mô tả

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội

Scroll