gạo nàng thơm

0 reviewers Write a review
$11,73 $12,50 6,00%

Gạo Nàng Thơm chợ Đào có chu kỳ trồng 06 tháng lúa mới chín và thu hoạch, do vậy mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ và thu hoạch
Date: 15/07/2019 | 03:38 Quantity in stock: 100
Color:
Quantity:
Size:
Size Chart

-Giống lúa  Gạo Nàng Thơm Chợ Đào  specially only in been out khu vực xã Mỹ Lệ, làm which số lượng much restricted, if you mang đi trồng out of those nơi khác thì cho ra lúa with the quality gạo altogether do not like gạo Nàng Thơm Quảng Giáo hạ thế. Phần còn lại của chúng tôi có thể ăn được và ngon miêng

-Giống lúa Gạo Nàng Thơm chợ Đào đặc biệt chỉ trồng được ở khu vực xã Mỹ Lệ, do đó số lượng rất hạn chế, nếu mang đi trồng ở những nơi khác thì cho ra lúa với chất lượng gạo hoàn toàn không giống như gạo Nàng Thơm chợ Đào chính hiệu. Chính vì điều đó mà hiện nay có rất nhiều nơi bán gạo Nàng Thơm chợ Đào, nhưng khi mua về ăn thì không ngon như Nàng Thơm Chợ Đào chính hiệu.

Scroll